Transparency International Belgium begeleidt Libische steden naar ‘degelijk bestuur'


Date : 31/10/2017

De 14de Europese Week van Regio’s en Steden, van 9 tot 12 oktober jl. georganiseerd door het Comité van de Regio’s (CoR) van de Europese Unie in Brussel, bood Transparency International Belgium de gelegenheid om in een workshop en een ontmoeting met de pers zijn Libië-project voor te stellen.

van links naar rechts:
Aitana Mas, Transparency of the Valencian Region, Majid Abu Zaid, TI Palestine, Luc Van den Brande, ARLEM member, Guido De Clercq, Transparency International Belgium, Chawki Tabib, President of the Tunisian Anti-corruption Agency

Het is een ambitieus project dat erop gericht is basisinstellingen en bestuurseenheden meer efficiënt te maken door de introductie van praktijken van degelijk bestuur en de consolidatie ervan op het plaatselijke niveau - zijnde de bestuurslaag die het nauwst aansluit bij de dagelijkse zorgen van de Libische bevolking. “Het is ongetwijfeld een hele uitdaging,” beseft Guido De Clercq, executive director van Transparency International Belgium (TI-Belgium), “maar wij beschikken met onze partners uit het TI-netwerk over de nodige expertise en een specifieke TI-methodologie – “Local Integrity System” - om de Libiërs weerbaarder te maken tegen wanpraktijken die de politieke stabiliteit ondermijnen.”

Sinds het land na de val van Moammar al Qadhafi eind 2011 uiteenviel in elkaar bestrijdende gebiedsdelen en stammen, is Libië voor Europa van geostrategisch belang als doorgangsgebied voor ongecontroleerde immigratiestromen. “Terrorismebestrijding en chaotische migraties motiveren Europese steden en regio’s om hierin te investeren,” stelt Gudrun Niedorf van het Comité van de Regio’s (CoR). De Vlaamse regering trekt voor het Libië-project van TI-Belgium 100.000 euro uit. “TI-Belgium zal nauwkeurig toekijken op de besteding van die bedragen, bestemd voor het opzetten van de nodige structuren, de opleiding van personeel en de invoering van regels voor een transparante financiële rapportering op gemeentelijk vlak,” zegt Dominique Dussard, voorzitter van TI-Belgium.

In 2015 lanceerde het CoR het zogenaamde ‘Nicosia Initiative’, een project om samenwerking en partnerships tot stand te brengen tussen Europese steden en regio’s en Libische gemeentebesturen. Te meer omdat Libische gemeenten – over alle lokale spanningen en verdeeldheden heen op het nationale Libische niveau – zelf vragende partij waren en bij het CoR aanklopten om hen te helpen goed bestuur mogelijk te maken in hun lokale administraties. Daarop deed de Vlaamse regering beroep op TI-Belgium om dit project in goede banen te leiden. Op haar beurt nam TI-Belgium zusterorganisaties, TI-Palestina en TI-Tunesië, bij de arm omdat zij reeds ervaring hebben in eigen land met het opzetten van dergelijke procedures en gemeentelijke structuren.

“Wil je het vertrouwen in politieke overheden versterken, dan moet je beginnen op het lokale vlak,” beklemtoont Majdi Abu Zaid van TI-Palestina. “We hebben in Palestina een kader uitgewerkt om de dienstverlening aan de bevolking te evalueren volgens strikte criteria. Het was heel moeilijk om bestaande gewoonten en wanpraktijken om te buigen, maar het werkt. Gemeentebesturen gaan beseffen dat betrouwbaarheid en aansprakelijkheid uiteindelijk in hun voordeel spelen. Door transparantie bij openbare aanbestedingen heb je bijvoorbeeld betere infrastructuur en stijgt het vertrouwen van de bevolking in de bestuurders.” Geleidelijk gaat het volgens Abu Zaid de goede kant op en dat blijkt uit de jaarlijkse rapporten ‘Integrity and Combatting Corruption’.

Dezelfde aanpak zal ook gelden in Libië gedurende de komende twee jaar, de periode waarin TI-Belgium dit project zal blijven begeleiden. Om de duurzaamheid van zulke mentaliteitsverandering te garanderen, betrekt TI-Palestina lokale burgerinitiatieven en academici bij dit pionierswerk. En dat is ook de bedoeling in Libië. Zeven steden doen mee aan het project, waaronder de belangrijkste zoals Tripoli, Bengazi en Sirte. Dit TI-project is de eerste concrete realisatie van een reeks projecten van het ‘Nicosia Initiative’. De stad Antwerpen onderzoekt samenwerkingsvormen op het gebied van afvalverwerking; de Italiaanse regio, Venetië, op het vlak van visserij.

Zie ook het artikel "Vlaanderen vecht in Libië tegen corruptie"

Erik Bruyland, 31/10/2017